top of page
132561351_2758371101144611_7844222324668298081_n_edited.jpg

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
info_nogift.png

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

kskqrcode02.png

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขอกราบขอบพระคุณ "องค์หลวงปู่สม ขันติโก(วัดโพธิ์ชัยญาณสัมปันโน)

ที่ได้บริจาค "รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง" 

มูลค่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และ ระบบ Smart Hospital

มูลค่า 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

5554422
341686
341682
341690
30503
341689
bottun08.jpg
seo-rank-boost.png
asd78754asd.jpg
002456do.jpg
asd4as1d2as1d2.jpg
link_icon01.jpg
Untitled.jpg
12524082_749447951822697_594999327193203
link_icon05.jpg
calendar-icon025.jpg
jang02.jpg

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

"ได้รับรางวัลที่ 1"

รางวัลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปี 2563

กลุ่มเครือข่ายบริการสาธารณสุข ระดับ รพช.ขนาดกลาง

(F1:30เตียง)

341694.jpg
341692.jpg

ประกาศเกียรติคุณต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยองค์กร(Covid Free Setting) จังหวัดขอนแก่น

262044095_3031635713818147_1008096597658942272_n.jpg

วันที่ 1  ธันวาคม 2564

สถานประกอบการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาสวนกวาง ประกอบด้วย

1.สวนสัตว์ขอนแก่น

2.ร้านไก่ย่างวรรณ ร้านไก่ย่างวรรณา  ร้านไก่ย่างเสรีฟาร์ม ร้านยายแพงไก่ย่าง

3.ตลาดสดเทศบาลเขาสวนกวาง

รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยองค์กร(Covid Free Setting) จังหวัดขอนแก่น  จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19

261793134_3028632964118422_1368931507449226555_n.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พร้อมคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ตรวจเยี่ยม และ ให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดกิจกรรม​ "ก้าว​ท้าใจ​ Season3​ พิชิต100วัน​ 100กิโลเมตร

156454284_2810463825935338_5716894428430

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2564

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นำโดยนายแพทย์จักรพบ ป้อมนภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดกิจกรรม​ "ก้าว​ท้าใจ​ Season3​ พิชิต100วัน​ 100กิโลเมตร" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล

ประเภทบริการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

บริการทันตกรรมโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

Image by Bofu Shaw
ksklogo002.png
 • ขูดหินปูน

 • ถอนฟัน

 • ทำฟันปลอม

 • อุดฟัน

 • ผ่าฟันคุด

 • รักษารากฟัน

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • รักษารากฟันน้ำนม

จันทร์-พฤหัสบดี 8.00-20.00

วันศุกร์ 8.00 - 14.00

เสาร์-อาทิตย์

และนักขัตฤกษ์ 8.00-16.00

bag-notice-board-hi.png

ประกาศจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

1.เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย>>>>

2.เรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ>>>>

3.เรื่องมาตรการกลไกในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน>>>>

4.เรื่องมาตรการและแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏฺิบัติงาน>>>>

5.เรื่องแนวปฏฺบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา>>>>

6.เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลสัมฤทธิ์>>>>

7.นโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน>>>>

4sdf5sd.jpg

8.แนวทางปฏิบัตืการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4sdf5sd.jpg

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากปี 64  รอบที่  1

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากปี 64 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากปี 65 รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากปี 65 รอบที่ 2

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

หนังสือแจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือประทับตรา ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

การดำเนินงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

pdpa_10title.jpg

ข่าวรับสมัครงาน/ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

bottom of page