บริการตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2563

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

MENU

รายงานสถานการณ์ COVID-19

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

bottun08.jpg

ข้อมูล COVID-19 ประจำวัน

seo-rank-boost.png
nrefer.jpg
Q4U.jpg
hisgateway.jpg
H4U - Copy.png
link_icon01.jpg
Untitled.jpg
12524082_749447951822697_594999327193203
link_icon05.jpg
calendar-icon025.jpg
jang02.jpg

ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลเขาสวนกวางจัดประชุมเรื่อง "ศิลปะการป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน"

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ 2562


ณ ห้องประชุมกวางทอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวางได้จัดประชุมในหัวข้อ "ศิลปะการป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน"

โรงพยาบาลเขาสวนกวางทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ 2563

ณ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์จักรพบ ป้อมนภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทาง

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเขาสวนกวางจัดกิจกกรรมกีฬา ปี 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ 2563


โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่

ประเภทบริการของทางโรงพยาบาล

service.jpg
service02.jpg
service03.jpg

ตารางการให้บริการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ssta.jpg

โครงการฝึกอบรม/ปฏิบัติ สำหรับบุคคลากรโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

กำหนดการประชุม ACLS และ Neonatal Resucitation
ระหวางวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 น. - 16.00 น

ไฟล์บันทึกข้อความ :

         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติตามการปฐมพยาบาลเบี้องต้นและการช่วยพื้นคืนชีพพื้นฐาน(BCLS)
                                            สำหรับเจ้าหน้าที่บุคคลากรภายในโรงพยาบาล 
                                         ณ ห้องประชุมกวางทอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
                                              วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562
                                                          เวลา 13.00 น -16.00 น.      

ไฟล์บันทึกข้อความ :

ประกาศจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

1.เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย>>>>

2.เรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ>>>>

3.เรื่องมาตรการกลไกในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน>>>>

4.เรื่องมาตรการและแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏฺิบัติงาน>>>>

5.เรื่องแนวปฏฺบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาปละการส่งเสริมการขายยา>>>>

6.เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลสัมฤทธิ์>>>>

ข่าวรับสมัครงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา >>>  

ตารางการใช้ห้องประชุม

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวบโรค (PUI)

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร : 043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   hospital.ksk@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.