ksh03_แก้ไข.jpg

บริการตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2563

MENU

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
หน้าแรก

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขอกราบขอบพระคุณ "องค์หลวงปู่สม ขันติโก(วัดโพธิ์ชัยญาณสัมปันโน)

ที่ได้บริจาค "รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง" 

มูลค่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และ ระบบ Smart Hospital

มูลค่า 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

5554422
341686
341682
341690
30503
341689

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

bottun08.jpg
seo-rank-boost.png
0002225541d.jpg
002456do.jpg
2254854sdfsd.png
H4U - Copy.png
link_icon01.jpg
Untitled.jpg

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

"ได้รับรางวัลที่ 1"

รางวัลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปี 2563

กลุ่มเครือข่ายบริการสาธารณสุข ระดับ รพช.ขนาดกลาง

(F1:30เตียง)

341694.jpg
341692.jpg
12524082_749447951822697_594999327193203
link_icon05.jpg
calendar-icon025.jpg
jang02.jpg

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดกิจกรรม​ "ก้าว​ท้าใจ​ Season3​ พิชิต100วัน​ 100กิโลเมตร

156454284_2810463825935338_5716894428430

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2564

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นำโดยนายแพทย์จักรพบ ป้อมนภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดกิจกรรม​ "ก้าว​ท้าใจ​ Season3​ พิชิต100วัน​ 100กิโลเมตร" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล

เขตสุขภาพที่7(ร้อยแก่นสารสินธุ์)​ เข้าตรวจการเงินการคลังและการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง​

152738764_2803973293251058_2106138363989

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

คณะตรวจราชการ​ เขตสุขภาพที่7(ร้อยแก่นสารสินธุ์)​ เข้าตรวจการเงินการคลังและการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง​ ณ​ ห้องประชุมกวางทอง​ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลเขาสวนกวางทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2564

135868996_2769054816742906_7355155652519

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ 2564

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นำโดยนายแพทย์จักรพบ ป้อมนภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล

ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่

ประเภทบริการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

depositphotos_83477480-stock-illustratio
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • บริการแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD)

 • บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD)

 • บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

 • บริการแผนกห้องคลอด

 • บริการแผนกห้องผ่าตัด

 • บริการคลินิกเบาหวาน

 • บริการคลินิกความดันโลหิตสูง

 • บริการทันตกรรม​

newscms_thaihealth_c_dejkmqstw347_edited
บริการชันสูตรและรักษา
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

 • ตรวจเอกซ์เรย์

100sd2sd1_edited.jpg
บริการส่งเสริมสุขภาพ
 • บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี

 • บริการฝากครรภ์

 • บริการตรวจเยี่ยมหลังคลอด

 • บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค

 • บริการให้คำปรึกษาทั่วไป

 • บริการให้คำปรึกษาทางจิตเวช

cgf4g5.jpg
ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ
 • บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • บริการบำบัดยาเสพติด

 • บริการเยี่ยมบ้าน

 • บริการสาธารณสุขชุมชน

 • บริการนวดแผนไทย

 • บริการกายภาพบำบัด

 • บริการการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

บริการทันตกรรมโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

Image by Bofu Shaw
ksklogo002.png
 • ขูดหินปูน

 • ถอนฟัน

 • ทำฟันปลอม

 • อุดฟัน

 • ผ่าฟันคุด

 • รักษารากฟัน

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • รักษารากฟันน้ำนม

จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.00

นอกเวลา 16.00-19.30

เสาร์-อาทิตย์ 8.30-15.00

bag-notice-board-hi.png

ประกาศจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

1.เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย>>>>

2.เรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ>>>>

3.เรื่องมาตรการกลไกในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน>>>>

4.เรื่องมาตรการและแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏฺิบัติงาน>>>>

5.เรื่องแนวปฏฺบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาปละการส่งเสริมการขายยา>>>>

6.เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลสัมฤทธิ์>>>>

7.เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ​เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา>>>>

8.นโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน>>>>

4sdf5sd.jpg

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากปี 63

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากปี 64

ข่าวรับสมัครงาน

วันที่ 28 ก.ค 2564

- ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

ตารางการใช้ห้องประชุม

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

หนังสือแจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือประทับตรา ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

การดำเนินงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข