โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกายใจแข็งแรง

อัพเดตเมื่อ: 18 ม.ค. 2019

ณ ห้องประชุมกวางทอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ดู 28 ครั้ง1 ความคิดเห็น