โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกายใจแข็งแรง

อัปเดตเมื่อ 18 ม.ค. 2019

ณ ห้องประชุมกวางทอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561