top of page

โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกายใจแข็งแรง

อัปเดตเมื่อ 18 ม.ค. 2562

ณ ห้องประชุมกวางทอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ดู 34 ครั้ง1 ความคิดเห็น
bottom of page