โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ยืนยัน 3 สารพิษ เป็นภัยต่อประชาชน

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำป้าย

ยืนยัน 3 สารพิษ พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส

เป็นอันตารายต่อประชาชน


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น