โรงพยาบาลเขาสวนกวางซ้อมแผนอัคคีภัยปี 2562

อัปเดตเมื่อ 7 ก.พ. 2019


ณ ห้องประชุมกวางทอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้จัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี2562