โรงพยาบาลเขาสวนกวางซ้อมอุบัติเหตุปี2562

อัปเดตเมื่อ 29 เม.ย. 2019

วันที่ 4 เมษายน ณ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ได้ซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำปี2562