โรงพยาบาลเขาสวนกวางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2563