อบรมงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.เขาสวนกวาง ปี 2562