สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19


<