top of page

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19เมื่อวัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม และ ให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page