วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ 2564โรงพยาบาลเขาสวนกวางจัดพิธีทำบุญตักบาตรของโรงพยาบาล

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ 2564

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นำโดยนายแพทย์จักรพบ ป้อมนภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ได้

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น