วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564คณะตรวจราชการ​ เขตสุขภาพที่7เข้าตรวจการเงินการคลัง