EB18.หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการฯ

โครงการส่งเสริมการออกกพลังกายเพื่อสุขภาพปี2563โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

รายชื่ออบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2563โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี 2563 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่-EB18หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.