EB1. หน่วยงานมีการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB1.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและแบบฟอร์ม

EB1.2คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล

EB1.3แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB1.4รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุป

EB1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.