งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2562

สุรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   it.ksuankwang@gmail.com(ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล)

khaosuankwanghotpital@gmail.com (ฝ่ายธุรการ)

 a.daris661803@gmail.com(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.