top of page

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


ที่อยู่ เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40280 

โทร : 043-449-095 หรือ 043-449-445 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116

แฟกซ์ : 0-43449-095 ต่อ 105

ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  : it.ksuankwang@gmail.com(ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล) 

khaosuankwanghotpital@gmail.com(ฝ่ายธุรการ)   

ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ : สรพรรฐ ปัทมามาลย์ ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 Email : a.daris661803@gmail.com 

 

bottom of page