โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


ที่อยู่ เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40280 

โทร : 043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116

แฟกซ์ : 0-4344-095 ต่อ 105

ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  : it.ksuankwang@gmail.com(ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล) 

khaosuankwanghotpital@gmail.com(ฝ่ายธุรการ)   

ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ : สรพรรฐ ปัทมามาลย์ ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 Email : a.daris661803@gmail.com โทร : 096-265-9165

 

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   it.ksuankwang@gmail.com(ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล)

khaosuankwanghotpital@gmail.com (ฝ่ายธุรการ)

 a.daris661803@gmail.com(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.