บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยุ่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สวบสวนโรค (PUI)

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

สำเนาหนังสือเผยแผร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.