บริการตามมาตรฐานสากล   มุ่งสู่ความเป็นอาเซียน

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 2 อ.เขาสวนกวาง ต.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร. 0-4344-9095 ต่อ 101 แฟกซ์ 0-4344-9095 ต่อ 105.
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   hospital.ksk@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved. 

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.