top of page
Image by Bofu Shaw
ksklogo002.png

    กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

043-449095 ต่อ 121 หรือ 087-4916837(ในเวลาราชการ)

​​เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

"งดให้บริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ"


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค - 30 พ.ค 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


       

 #ขออภัยในความไม่สะดวก

bottom of page